• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości a rola projektantów krajobrazu.

Od czasu, kiedy wymyślono oraz zaczęto stosować w praktyce budownictwo wielopiętrowe, potrzebne było opracowanie sposobu przemieszczania się między piętrami. Pierwowzorem sięgającym najdawniejszych okresów były skonstruowane przez naturę pionowe ciągi komunikacyjne takie jak: skalne i ziemne szczeble, rosnące jedne nad drugimi gałęzie oraz konary drzew. Te ostatnie posłużyły za wzór do sporządzenia drabiny, jakiej naturalnym następcą stały się drewniane schody – przeanalizuj ANCHOR. Układ szczebli w drabinie, ich szerokość i odstępy pomiędzy nimi ewoluowały w zależności od miejsca przeznaczenia drabiny. Niektóre z tych elementów, ich geometria i układ były funkcja wysokości, a również kąta nachylenia całej drabiny. W pewnym czasie całość przybrała formę schodów, innymi słowy konstrukcji nie potrzebującej trzymania się podczas wchodzenia na górę czy też schodzenia w dół. Dla bezpieczeństwa oraz wygody ciąg schodków wyposażany jest w poręcze i barierki na spocznikach między kondygnacjami, jednak ostawienia stopni oraz dystans miedzy nimi powinny pozwolić na swobodne transportowanie się.

1. Znajdź więcej

2. Znajdź więcej

3. Przejdź do strony

4. Kliknij dla szczegółów

5. Kontynuuj Inwestowanie w nieruchomości a rosnący rynek wynajmu turystycznego.

Categories: Architektura

Comments are closed.